Patent detail

Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM

HODUL, J. DROCHYTKA, R. JAKUBÍK, A.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o spárovací hmotu s využitím nebezpečných odpadů řady PREMIUM, kterou lze využít pro spárovaní prvků z taveného čediče i jiných objektů v průmyslové, občanské i bytové výstavbě, a vzhledem k vysoké chemické, ale i mehanické odolnosti jej lze spolehlivě využít i v kanalizačních stokách. Stanoveného cíle je dosaženo polymerní spárovací hmotou, která je tvořena dvousložkovým pojivem na epoxidové bázi a plnivem, kterým je solidifikát, tvořen práškovým nebezpečným odpadem a druhotnou surovinou. Nebezpečný odpad může představovat tzv. end-produkt jako vedlejší produkt ze spalování tuhého komunálního odpadu, nebo odprašky z cementárny. Solidifikáty by měly vykazovat velikost částic do 700 µm, výhodněji do 500 µm. Po řádném promíchání a následném vytvrzení těchto složek vznikne vysoce odolná spárovací hmota určená pro spárovaní všech možných druhů dlažeb, včetně prvků z taveného čediče, které se vyskytují v kanalizačních stokách, kde působí silné agresivní prostředí

Keywords

nebezpečný odpad, chemická odolnost, polymerní spárovací hmota, kanalizace

Patent number

33967

Date of registration

12.05.2020

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana

Documents