Patent detail

Přísada pro spárovací hmoty na bázi cementu

ČERNÝ, V. JAKUBÍK, A. DROCHYTKA, R.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o přísadu do spárovací hmoty, přičemž spárovací hmota zajistí vyplnění spáry mezi obkladovými prvky tak, aby byla zachována minimální nasákavost a vysoká mechanická i chemická odolnost systému. Spárovací hmota, obsahující přísadu podle předkládaného technického řešení, je vhodná pro místa, kde je vystavena extrémnímu mechanickému namáhání a kde je vyžadována vysoká chemická odolnost. Spárovací hmota se nejlépe aplikuje na matně vlhký čistý soudržný podklad. Přísada obsahuje 28 až 45 % hmot. polyvinylakrylátu a/nebo etylenvinylacetátu, 2,3 až 3,8 % hmot. plastifikační přísady, 0,7 až 1,8 % hmot. odpěňující přísady, 35 až 50 % hmot. mikrosiliky, přičemž až 50 % mikrosiliky může být nahrazeno vysokoteplotním popílkem, 8 až 28 % hmot. vody.

Keywords

přísada, cement, minimální nasákavost, chemická odolnost, mechanická odolnost, mikrosilika

Patent number

33032

Date of registration

30.07.2019

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana

Documents