Product detail

Mobilní robot pro práci ve vnějším prostředí

ŽALUD, L. KOPEČNÝ, L. BURIAN, F.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Mobilnı́ robot pro práci předevšı́m ve vnějšı́m prostředı́. Je využit speciálnı́ pohon uložený v discı́ch kol. Robot je schopen nést značný objem měřicı́ch zařı́zenı́ a dalšı́ho vybavenı́ díky značnému volnému vnitřnímu objemu.

Keywords

robot, mobilní robot, motor v disku kola

Create date

05.09.2017

Location

RG2-02, Ceitec, B1.08

Documents