Patent detail

Způsob hodnocení pozitivního přenosu výcviku na simulátoru a zařízení k jeho provádění

CHUDÝ, P. VLK, J. PRUSTOMĚRSKÝ, M.

Patent type

Patent

Abstract

Patent se týká způsobu hodnocení pozitivního přenosu výcviku na simulátoru, při kterém referenční osoba provádí předepsané úkony, během nichž se sleduje a zaznamenává interakce referenční osoby s prostředky simulátoru. Cvičená osoba provádí stejné předepsané úkony na stejném simulátoru, během kterých se sleduje interakce cvičené osoby s prostředky simulátoru, načež se interakce obou osob s prostředky simulátoru porovná a určí se míra shody interakcí cvičené osoby s interakcemi referenční osoby. Z interakcí referenční osoby s prostředky simulátoru se určí referenční dynamický model pilota a z interakcí cvičené osoby s prostředky simulátoru se určí unikátní dynamický model pilota určený k evaluaci. Z obou těchto dynamických modelů se vytvoří frekvenční charakteristiky obou pilotů ve formě Bodeho diagramů, které se následně porovnají pro určení míry shody interakcí cvičené osoby a interakcí referenční osoby. Zařízení pro hodnocení pozitivního přenosu výcviku na simulátoru obsahuje pohybový systém, systém snímačů stavů a poloh ovládacích prvků simulátoru a řídicí systém uzpůsobený pro výkon funkcí vysoce věrné simulace. Řídicí systém je opatřen blokem pro projekci předem definovaného cvičného úkolu na přístrojový panel simulátoru a je dále opatřen datovým záznamníkem pro zaznamenání a uložení dat o průběhu simulace. Zařízení dále obsahuje vyhodnocovací jednotku uzpůsobenou pro vytvoření dynamického modelu osoby plnící předem definovaný úkol na simulátoru.

Keywords

výcvik, hodnocení, simulátor, interakce, cvičená osoba, referenční model, dynamický model pilota, frekvenční charakteristika, Bodeho diagram, cvičný úkol

Patent number

308105

Date of registration

27.11.2019

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

www

Documents