Publication detail

Zátěžový generátor provozu energetických protokolů - emulace provozu distribuční trafostanice pro ověření komunikačních technologií

MLÝNEK, P. FUJDIAK, R. SLÁČIK, J. MUSIL, P. BLAŽEK, P. BENEŠL, L. HLAVNIČKA, J.

Original Title

Zátěžový generátor provozu energetických protokolů - emulace provozu distribuční trafostanice pro ověření komunikačních technologií

Czech Title

Zátěžový generátor provozu energetických protokolů - emulace provozu distribuční trafostanice pro ověření komunikačních technologií

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá popisem realizace univerzálního zátěžového generátoru provozu energetických protokolů (např. IEC 60870-5-104, IEC 61850, DLMS) pro emulaci a simulaci různých datových toků z trafostanic. Dále příspěvek popisuje aplikaci generátoru pro nalezení limitů technologie BPL nasazené na VN vedení v centru Brna.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá popisem realizace univerzálního zátěžového generátoru provozu energetických protokolů (např. IEC 60870-5-104, IEC 61850, DLMS) pro emulaci a simulaci různých datových toků z trafostanic. Dále příspěvek popisuje aplikaci generátoru pro nalezení limitů technologie BPL nasazené na VN vedení v centru Brna.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT163232,
  author="Petr {Mlýnek} and Radek {Fujdiak} and Ján {Sláčik} and Petr {Musil} and Petr {Blažek} and Lukáš {Benešl} and jan {hlavnička}",
  title="Zátěžový generátor provozu energetických protokolů - emulace provozu distribuční trafostanice pro ověření komunikačních technologií",
  annote="Příspěvek se zabývá popisem realizace univerzálního zátěžového generátoru provozu energetických protokolů
(např. IEC 60870-5-104, IEC 61850, DLMS) pro emulaci a simulaci různých datových toků z trafostanic.
Dále příspěvek popisuje aplikaci generátoru pro nalezení limitů technologie BPL nasazené na VN vedení
v centru Brna.",
  booktitle="ČK CIRED 2019",
  chapter="163232",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="november",
  pages="1--8",
  type="conference paper"
}