Patent detail

Jaderné palivo se zvýšenou tepelnou vodivostí, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující alespoň jednu tuto peletu

KATOVSKÝ, K. FORAL, Š.

Patent type

Utility model

Abstract

Jaderné palivo pro tlakovodní a varné jaderné reaktory (s jistým zobecněním i pro další typy) se vyrábí z oxidu uraničitého, který se spéká do formy keramických pelet. V těchto peletách probíhá v průběhu provozu reaktoru štěpná řetězová reakce, uvolňuje se teplo a produkují štěpné a aktivační produkty. Výsledkem těchto procesů je fakt, že v peletce o průměru necelého centimetru je teplotní gradient mezi středem a okrajem až 800°C, v případě abnormálních či havarijních procesů ještě více. Uvedený vynález zvyšuje tepelnou vodivost materiálu pelety při zachování jejích keramických vlastností a ve výsledku snižuje teplotní gradient o stovky °C, čímž poskytuje jadernému palivu bezpečnostní rezervu.

Keywords

jaderné palivo; havarijně odolné jaderné palivo; palivo ATF; zvyšovánní tepelné vodivosti; SiC; UO2; Gd2O3

Patent number

33786

Date of registration

25.02.2020

Date of expiry

30.12.2023

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika