Publication detail

TMELY VE STAVEBNICTVÍ

Original Title

TMELY VE STAVEBNICTVÍ

Czech Title

TMELY VE STAVEBNICTVÍ

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá stavebními tmely. Rozebírá historický kontext využívání tmelů od doby pravěku až po současnost. Popisuje možné rozdělování tmelů dle jejich charakteristik. Dále popisuje současné druhy stavebních tmelů rozdělené dle jejich chemického složení, jejich vlastnosti a využití ve stavební praxi. V poslední řadě se věnuje zkoušení stavebních tmelů dle českých technických norem.

Czech abstract

Tento článek se zabývá stavebními tmely. Rozebírá historický kontext využívání tmelů od doby pravěku až po současnost. Popisuje možné rozdělování tmelů dle jejich charakteristik. Dále popisuje současné druhy stavebních tmelů rozdělené dle jejich chemického složení, jejich vlastnosti a využití ve stavební praxi. V poslední řadě se věnuje zkoušení stavebních tmelů dle českých technických norem.

BibTex


@inproceedings{BUT161659,
 author="Adam {Boháček}",
 title="TMELY VE STAVEBNICTVÍ",
 annote="Tento článek se zabývá stavebními tmely. Rozebírá historický kontext využívání tmelů od doby pravěku až po
současnost. Popisuje možné rozdělování tmelů dle jejich charakteristik. Dále popisuje současné druhy stavebních tmelů rozdělené dle jejich chemického složení, jejich vlastnosti a využití ve stavební praxi. V poslední řadě se věnuje zkoušení stavebních tmelů dle českých technických norem.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník příspěvků 22. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2020",
 chapter="161659",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="145--149",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}