Publication detail

Implementace rozšířené metody konečných prvků (XFEM) se stacionární trhlinou do řešiče NE-XX

JEDLIČKA, M.

Original Title

Implementace rozšířené metody konečných prvků (XFEM) se stacionární trhlinou do řešiče NE-XX

Czech Title

Implementace rozšířené metody konečných prvků (XFEM) se stacionární trhlinou do řešiče NE-XX

Language

cs

Original Abstract

Předmětem příspěvku je implementace základní lineární analýzy konstrukcí z křehkých nebo kvazi – křehkých materiálů pomocí rozšířené metody konečných prvků (XFEM). V této metodě dochází k vnějšímu obohacování funkcí, které se převážně využívají k numerické analýze šíření trhlin, řešení otvorů nebo rozhraní mezi dvěma materiály. Tento přístup přináší dobré výsledky s experimenty, ale představuje problémy při implementaci a také přináší určité kompromisy. Cílem této práce je vybrat vhodné řešení pro implementaci rozšířené metody konečných prvků (XFEM). Především volba vhodného obohacení funkcí a vhodné numerické integrace pro tuto metodu.

Czech abstract

Předmětem příspěvku je implementace základní lineární analýzy konstrukcí z křehkých nebo kvazi – křehkých materiálů pomocí rozšířené metody konečných prvků (XFEM). V této metodě dochází k vnějšímu obohacování funkcí, které se převážně využívají k numerické analýze šíření trhlin, řešení otvorů nebo rozhraní mezi dvěma materiály. Tento přístup přináší dobré výsledky s experimenty, ale představuje problémy při implementaci a také přináší určité kompromisy. Cílem této práce je vybrat vhodné řešení pro implementaci rozšířené metody konečných prvků (XFEM). Především volba vhodného obohacení funkcí a vhodné numerické integrace pro tuto metodu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT161431,
 author="Michal {Jedlička}",
 title="Implementace rozšířené metody konečných prvků (XFEM) se stacionární trhlinou do řešiče NE-XX",
 annote="Předmětem příspěvku je implementace základní lineární analýzy konstrukcí z křehkých nebo kvazi – křehkých materiálů pomocí rozšířené metody konečných prvků (XFEM). V této metodě dochází k vnějšímu obohacování funkcí, které se převážně využívají k numerické analýze šíření trhlin, řešení otvorů nebo rozhraní mezi dvěma materiály. Tento přístup přináší dobré výsledky s experimenty, ale představuje problémy při implementaci a také přináší určité kompromisy. Cílem této práce je vybrat vhodné řešení pro implementaci rozšířené metody konečných prvků (XFEM). Především volba vhodného obohacení funkcí a vhodné numerické integrace pro tuto metodu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník příspěvků",
 chapter="161431",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="452--456",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}