Publication detail

SLEDOVÁNÍ OBSAHU TUKU POTEMNÍKA MOUČNÉHO A JEHO KONZUMACE JAKO NOVÉ POTRAVINY V ČR

Original Title

SLEDOVÁNÍ OBSAHU TUKU POTEMNÍKA MOUČNÉHO A JEHO KONZUMACE JAKO NOVÉ POTRAVINY V ČR

Czech Title

SLEDOVÁNÍ OBSAHU TUKU POTEMNÍKA MOUČNÉHO A JEHO KONZUMACE JAKO NOVÉ POTRAVINY V ČR

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou celkového obsahu tuku v larevných červech a jejich srovnání s ostatními komoditami živočišného původu. Celkový obsah tuku byl hodnocen u hmyzu dvou českých chovatelů metodou extrakce Soxhlet. Hmyz prvního chovatele obsahoval 202,7 ± 15,9 g tuku na kg sušiny a hmyz druhého chovatele 282,2 ± 4,3 g / kg. Analyzované průměrné hodnoty ukazují, že iu jednoho druhu za optimálních podmínek lze pozorovat statisticky významné rozdíly a hodnoty naznačují široký rozsah celkového obsahu tuku. Ve srovnání s jinými komoditami živočišného původu je tedy možné porovnat obsah tuku hmyzu například se štíhlými slepicemi, hovězími rameny nebo svíčkovou. Obsah tuku jako nosiče chuti souvisí se smyslovými vlastnostmi a přijatelností jedlého hmyzu spotřebitelem. Přijatelnost byla hodnocena prostřednictvím dotazníkového šetření na veřejné vzdělávací akci zaměřené na potravinářskou a zemědělskou výrobu. Výsledky ukazují, že 100% mužů je ochotno konzumovat potraviny obsahující hmyz i v blízké budoucnosti, většinou ve viditelné formě (69,6%). Ženy jsou v tomto ohledu zdrženlivější - 35,7% z nich dává přednost konzumaci jedlého hmyzu ve viditelné formě a 64,3% ve skryté formě. Ochota konzumovat jedlý hmyz v budoucnosti je také vysoká u žen (89,3%). Šetření tak ukazuje rostoucí akceptovatelnost jedlého hmyzu jako jídla pro českou veřejnost. (strojový překlad)

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou celkového obsahu tuku v larevných červech a jejich srovnání s ostatními komoditami živočišného původu. Celkový obsah tuku byl hodnocen u hmyzu dvou českých chovatelů metodou extrakce Soxhlet. Hmyz prvního chovatele obsahoval 202,7 ± 15,9 g tuku na kg sušiny a hmyz druhého chovatele 282,2 ± 4,3 g / kg. Analyzované průměrné hodnoty ukazují, že iu jednoho druhu za optimálních podmínek lze pozorovat statisticky významné rozdíly a hodnoty naznačují široký rozsah celkového obsahu tuku. Ve srovnání s jinými komoditami živočišného původu je tedy možné porovnat obsah tuku hmyzu například se štíhlými slepicemi, hovězími rameny nebo svíčkovou. Obsah tuku jako nosiče chuti souvisí se smyslovými vlastnostmi a přijatelností jedlého hmyzu spotřebitelem. Přijatelnost byla hodnocena prostřednictvím dotazníkového šetření na veřejné vzdělávací akci zaměřené na potravinářskou a zemědělskou výrobu. Výsledky ukazují, že 100% mužů je ochotno konzumovat potraviny obsahující hmyz i v blízké budoucnosti, většinou ve viditelné formě (69,6%). Ženy jsou v tomto ohledu zdrženlivější - 35,7% z nich dává přednost konzumaci jedlého hmyzu ve viditelné formě a 64,3% ve skryté formě. Ochota konzumovat jedlý hmyz v budoucnosti je také vysoká u žen (89,3%). Šetření tak ukazuje rostoucí akceptovatelnost jedlého hmyzu jako jídla pro českou veřejnost. (strojový překlad)

BibTex


@inproceedings{BUT161296,
 author="Anna {Adámková} and Jiří {Mlček} and Martin {Adámek} and Marie {Borkovcová}",
 title="SLEDOVÁNÍ OBSAHU TUKU POTEMNÍKA MOUČNÉHO A JEHO KONZUMACE JAKO NOVÉ POTRAVINY V ČR",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou celkového obsahu tuku v larevných červech a jejich srovnání s ostatními komoditami živočišného původu. Celkový obsah tuku byl hodnocen u hmyzu dvou českých chovatelů metodou extrakce Soxhlet. Hmyz prvního chovatele obsahoval 202,7 ± 15,9 g tuku na kg sušiny a hmyz druhého chovatele 282,2 ± 4,3 g / kg. Analyzované průměrné hodnoty ukazují, že iu jednoho druhu za optimálních podmínek lze pozorovat statisticky významné rozdíly a hodnoty naznačují široký rozsah celkového obsahu tuku. Ve srovnání s jinými komoditami živočišného původu je tedy možné porovnat obsah tuku hmyzu například se štíhlými slepicemi, hovězími rameny nebo svíčkovou. Obsah tuku jako nosiče chuti souvisí se smyslovými vlastnostmi a přijatelností jedlého hmyzu spotřebitelem. Přijatelnost byla hodnocena prostřednictvím dotazníkového šetření na veřejné vzdělávací akci zaměřené na potravinářskou a zemědělskou výrobu. Výsledky ukazují, že 100% mužů je ochotno konzumovat potraviny obsahující hmyz i v blízké budoucnosti, většinou ve viditelné formě (69,6%). Ženy jsou v tomto ohledu zdrženlivější - 35,7% z nich dává přednost konzumaci jedlého hmyzu ve viditelné formě a 64,3% ve skryté formě. Ochota konzumovat jedlý hmyz v budoucnosti je také vysoká u žen (89,3%). Šetření tak ukazuje rostoucí akceptovatelnost jedlého hmyzu jako jídla pro českou veřejnost. (strojový překlad)",
 address="Mendelova univerzita v Brně",
 booktitle="SBORNÍK XLV. KONFERENCE O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN",
 chapter="161296",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Mendelova univerzita v Brně",
 year="2019",
 month="march",
 pages="61--69",
 publisher="Mendelova univerzita v Brně",
 type="conference paper"
}