Patent detail

Testovací komunikační prostředí přenosové a distribuční sítě

BALÍK, M. FUJDIAK, R. MLÝNEK, P. BLAŽEK, P. UHER, V.

Patent type

Utility model

Abstract

Testovací komunikační prostředí přenosové a distribuční sítě představuje kyber-fyzikální model simulující energetickou rozvodnu jako jeden z klíčových prvků distribuční sítě, která je významnou součástí kritické infrastruktury státu. V tomto kyber-fyzikálním prostředí dochází k modelování dějů probíhajících v rozvodnách na úrovni aktuálně používaných komunikačních protokolů IEC61850, IEC60870-5-104 a DNP 3.0. Důraz je kladen na reálný komunikační model, který poskytuje data pro vytvoření behaviorálních modelů chování sítě.

Keywords

kyber-fyzikální model, přenosová síť, distribuční síť, kritická infrastruktura, behaviorální model, komunikační model

Patent number

33337

Date of registration

31.10.2019

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Documents