Publication detail

Podnikání a management v kontextu 21. století

Original Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Czech Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Language

cs

Original Abstract

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost. Důraz na tvůrčí činnost se dále prohlubuje v magisterském stupni. Je to standard na západních univerzitách, ale stává se i běžným standardem na českých vysokých školách. Studentské práce v této publikaci mají kladný ohlas nejen od zástupců podnikatelské praxe, ale jsou i velmi kladně hodnoceny vedením fakulty.

Czech abstract

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost. Důraz na tvůrčí činnost se dále prohlubuje v magisterském stupni. Je to standard na západních univerzitách, ale stává se i běžným standardem na českých vysokých školách. Studentské práce v této publikaci mají kladný ohlas nejen od zástupců podnikatelské praxe, ale jsou i velmi kladně hodnoceny vedením fakulty.

BibTex


@book{BUT160176,
 author="Veronika {Bumberová} and Vojtěch {Koráb} and Matouš {Mejdr} and Simona {Piršelová} and Adam {Buchanec} and Alice {Havlíčková} and Aneta {Jirešová} and Eliška {Koblerová} and Diana {Kotková} and Vojtěch {Novotný} and Nina {Ostrovská} and Anna {Vaňková} and Matěj {Halamíček}",
 title="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 annote="Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost. Důraz na tvůrčí činnost se dále prohlubuje v magisterském stupni. Je to standard na západních univerzitách, ale stává se i běžným standardem na českých vysokých školách. Studentské práce v této publikaci mají kladný ohlas nejen od zástupců podnikatelské praxe, ale jsou i velmi kladně hodnoceny vedením fakulty.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 chapter="160176",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2019",
 month="october",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}