Publication detail

Optovláknový senzor mechanických vibrací

Original Title

Optovláknový senzor mechanických vibrací

Czech Title

Optovláknový senzor mechanických vibrací

Language

cs

Original Abstract

Tématem příspěvku je využití laserů v oblasti optovláknové senzoriky, a to pro distribuované snímání mechanických vibrací s využitím standardního jednovidového telekomunikačního optického vlákna.

Czech abstract

Tématem příspěvku je využití laserů v oblasti optovláknové senzoriky, a to pro distribuované snímání mechanických vibrací s využitím standardního jednovidového telekomunikačního optického vlákna.

BibTex


@inproceedings{BUT159765,
 author="Vít {Novotný} and Petr {Sysel} and Pavel {Hanák} and František {John}",
 title="Optovláknový senzor mechanických vibrací",
 annote="Tématem příspěvku je využití laserů v oblasti optovláknové senzoriky, a to pro distribuované snímání mechanických vibrací s využitím standardního jednovidového telekomunikačního optického vlákna.",
 address="AV ČR, Ústav přístrojové techniky",
 booktitle="LA59 - Sborník příspěvků multioborové konference LASER59",
 chapter="159765",
 howpublished="print",
 institution="AV ČR, Ústav přístrojové techniky",
 year="2019",
 month="october",
 pages="25--27",
 publisher="AV ČR, Ústav přístrojové techniky",
 type="conference paper"
}