Publication detail

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient

SEDLÁČEK, R. SUCHÝ, T. VONDROVÁ, J. LUKÁŠOVÁ, V. RAMPICHOVÁ, M. TRUNEC, M. ŠŤASTNÝ, P. VOJTOVÁ, L. KRTIČKA, M.

Original Title

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient

Czech Title

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient

Language

cs

Original Abstract

Předmětem této experimentální studie bylo hodnocením mechanických vlastností porézních keramických materiálů v tlaku. Nově navrhovaný hybridní biodegradabilní nanokompozitní porézní implantát (HBNPI) modifikovaný biogenním polyfosfátem (bio-polyP) představuje velmi dobrou možnost jak vytvořit kostní fúzi. Zvláště efektivní využití se nabízí v páteřní problematice, kde při jejím poranění či degenerativním postižení je často využívána metoda tzv. intervertebrální dézy. Pro úvodní studii projektu byly testované vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky, jmenovitě hydroxyapatitu (HA), fosforečnanu vápenatého (TCP) a směsné keramiky (BCP) s poměrem fází TCP/HA 75/25.

Czech abstract

Předmětem této experimentální studie bylo hodnocením mechanických vlastností porézních keramických materiálů v tlaku. Nově navrhovaný hybridní biodegradabilní nanokompozitní porézní implantát (HBNPI) modifikovaný biogenním polyfosfátem (bio-polyP) představuje velmi dobrou možnost jak vytvořit kostní fúzi. Zvláště efektivní využití se nabízí v páteřní problematice, kde při jejím poranění či degenerativním postižení je často využívána metoda tzv. intervertebrální dézy. Pro úvodní studii projektu byly testované vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky, jmenovitě hydroxyapatitu (HA), fosforečnanu vápenatého (TCP) a směsné keramiky (BCP) s poměrem fází TCP/HA 75/25.

Documents

BibTex


@misc{BUT159547,
 author="Radek {Sedláček} and Tomáš {Suchý} and Jana {Vondrová} and Věra {Lukášová} and Michaela {Rampichová} and Martin {Trunec} and Přemysl {Šťastný} and Lucy {Vojtová} and Milan {Krtička}",
 title="Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient",
 annote="Předmětem této experimentální studie bylo hodnocením mechanických vlastností porézních keramických materiálů v tlaku. Nově navrhovaný hybridní biodegradabilní nanokompozitní porézní implantát (HBNPI) modifikovaný biogenním polyfosfátem (bio-polyP) představuje velmi dobrou možnost jak vytvořit kostní fúzi. Zvláště efektivní využití se nabízí v páteřní problematice, kde při jejím poranění či degenerativním postižení je často využívána metoda tzv. intervertebrální dézy. Pro úvodní studii projektu byly testované vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky, jmenovitě hydroxyapatitu (HA), fosforečnanu vápenatého (TCP) a směsné keramiky (BCP) s poměrem fází TCP/HA 75/25.",
 booktitle="XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019",
 chapter="159547",
 howpublished="print",
 year="2019",
 month="april",
 pages="53--53",
 type="abstract"
}