Publication detail

In vitro testování porézních keramických nosičů obohacených o bioaktivní látky

LUKÁŠOVÁ, V. RAMPICHOVÁ, M. DORAZILOVÁ, J. ŠŤASTNÝ, P. SEDLÁČEK, R. TRUNEC, M. KRTIČKA, M. VOJTOVÁ, L.

Original Title

In vitro testování porézních keramických nosičů obohacených o bioaktivní látky

Czech Title

In vitro testování porézních keramických nosičů obohacených o bioaktivní látky

Language

cs

Original Abstract

V této studii byly lidské mesenchymální kmenové buňky (hMSC) nasazovány na tři typy keramických nosičů. Základ nosičů byl stejný, na jeho výrobu byl použit HA a TCP (1:3). Tento porézní nosič, který byl již dříve vybrán na základě in vitro testování jako nosič podporující buněčnou adhezi, viabilitu a proliferaci, byl obohacen o kolagen (Coll) s oxocelulózou (CaOC) a nebo o Coll/CaOC a polydopamin (PDA).

Czech abstract

V této studii byly lidské mesenchymální kmenové buňky (hMSC) nasazovány na tři typy keramických nosičů. Základ nosičů byl stejný, na jeho výrobu byl použit HA a TCP (1:3). Tento porézní nosič, který byl již dříve vybrán na základě in vitro testování jako nosič podporující buněčnou adhezi, viabilitu a proliferaci, byl obohacen o kolagen (Coll) s oxocelulózou (CaOC) a nebo o Coll/CaOC a polydopamin (PDA).

Documents

BibTex


@misc{BUT159487,
 author="Věra {Lukášová} and Michaela {Rampichová} and Jana {Dorazilová} and Přemysl {Šťastný} and Radek {Sedláček} and Martin {Trunec} and Milan {Krtička} and Lucy {Vojtová}",
 title="In vitro testování porézních keramických nosičů obohacených o bioaktivní látky",
 annote="V  této studii byly lidské mesenchymální kmenové buňky (hMSC) nasazovány na tři typy keramických nosičů. Základ nosičů byl stejný, na jeho výrobu byl použit HA a TCP (1:3). Tento porézní nosič, který byl již dříve vybrán na základě in vitro testování jako nosič podporující buněčnou adhezi, viabilitu a proliferaci, byl obohacen o kolagen (Coll) s oxocelulózou (CaOC) a nebo o Coll/CaOC a polydopamin (PDA).",
 address="MSD spol.",
 booktitle="XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019",
 chapter="159487",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="MSD spol.",
 year="2019",
 month="april",
 pages="50--50",
 publisher="MSD spol.",
 type="abstract"
}