Publication detail

Simultaneous transmission of 200 Gbps, 10 Gbps and accurate time transmission over 100 km using only one step amplification

LÁTAL, M.

Original Title

Simultaneous transmission of 200 Gbps, 10 Gbps and accurate time transmission over 100 km using only one step amplification

Czech Title

Simultaneous transmission of 200 Gbps, 10 Gbps and accurate time transmission over 100 km using only one step amplification

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zaměřuje na společný přenos vybraných fotonických služeb jedním jednovidovým vláknem. Mimo běžné datové přenosy s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s, byly přenášeny vysokorychlostní datové přenosy s přenosovou rychlostí 200 Gbit/s a signál přesného času. Celková délka měřené trasy byla 100 km. Přenášené signály byly zesilovány pouze na začátku trasy pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače. Kanálový rozestup byl 100 GHz podle doporučení ITU-T G.694.1

Czech abstract

Příspěvek se zaměřuje na společný přenos vybraných fotonických služeb jedním jednovidovým vláknem. Mimo běžné datové přenosy s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s, byly přenášeny vysokorychlostní datové přenosy s přenosovou rychlostí 200 Gbit/s a signál přesného času. Celková délka měřené trasy byla 100 km. Přenášené signály byly zesilovány pouze na začátku trasy pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače. Kanálový rozestup byl 100 GHz podle doporučení ITU-T G.694.1

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT158419,
  author="Michal {Látal}",
  title="Simultaneous transmission of 200 Gbps, 10 Gbps and accurate time transmission over 100 km using only one step amplification",
  annote="Příspěvek se zaměřuje na společný přenos vybraných fotonických služeb jedním jednovidovým vláknem. Mimo běžné datové přenosy s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s, byly přenášeny vysokorychlostní datové přenosy s přenosovou rychlostí 200 Gbit/s a signál přesného času. Celková délka měřené trasy byla 100 km. Přenášené signály byly zesilovány pouze na začátku trasy pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače. Kanálový rozestup byl 100 GHz podle doporučení ITU-T G.694.1",
  booktitle="Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019",
  chapter="158419",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="april",
  pages="259--261",
  type="conference paper"
}