Publication detail

Current possibilities of the diagnosis of prestressing steel in structures

ANTON, O. CIKRLE, P. HEŘMÁNKOVÁ, V.

Original Title

Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích

Czech Title

Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích

English Title

Current possibilities of the diagnosis of prestressing steel in structures

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Obor diagnostiky konstrukcí zažívá v posledním desetiletí dynamický rozvoj, daný vývojem a rozšířením nových NDT metod a přístrojové techniky. Současně lze v oboru sledovat změny těžiště zájmu, přesněji řečeno střídající se vlny zájmu o specifické typy diagnostiky zaměřené na speciální typy konstrukcí. Tyto vlny zájmu jsou způsobeny vždy nějakým směrem vývoje společnosti, stavebnictví a nejčastěji zásadní událostí v oboru. V posledních letech je mimořádná pozornost věnovaná předpjatým konstrukcím, zejména mostům, v souvislosti s nedávnými haváriemi mostů z předpjatého betonu v České republice i zahraničí. Vzhledem k relativně velkému množství takovýchto mostů u nás, původem z druhé poloviny 20. století jde o zásadní stavebně technických průzkumů, směřujících ke zjištění stavu a zbytkové životnosti těchto konstrukcí. Příspěvek se věnuje rozboru možností stanovení stavu předpínací výztuže na úrovni současného stavu oboru diagnostiky konstrukcí.

Czech abstract

Obor diagnostiky konstrukcí zažívá v posledním desetiletí dynamický rozvoj, daný vývojem a rozšířením nových NDT metod a přístrojové techniky. Současně lze v oboru sledovat změny těžiště zájmu, přesněji řečeno střídající se vlny zájmu o specifické typy diagnostiky zaměřené na speciální typy konstrukcí. Tyto vlny zájmu jsou způsobeny vždy nějakým směrem vývoje společnosti, stavebnictví a nejčastěji zásadní událostí v oboru. V posledních letech je mimořádná pozornost věnovaná předpjatým konstrukcím, zejména mostům, v souvislosti s nedávnými haváriemi mostů z předpjatého betonu v České republice i zahraničí. Vzhledem k relativně velkému množství takovýchto mostů u nás, původem z druhé poloviny 20. století jde o zásadní stavebně technických průzkumů, směřujících ke zjištění stavu a zbytkové životnosti těchto konstrukcí. Příspěvek se věnuje rozboru možností stanovení stavu předpínací výztuže na úrovni současného stavu oboru diagnostiky konstrukcí.

English abstract

The field of diagnosis of structures has been experiencing a dynamic development in the last decades caused by the development and expansion of new NDT methods and instrumentation. At the same time, it is possible to observe changes in the focus of interest in this field, or more precisely, alternating waves of interest in specific types of diagnosis targeted at special types of structures. These waves of interest are always caused by a certain trend in the development of the society or building industry, and most often, by some major even in the field. In the last few years, particular attention has been paid to prestressed structures, especially to bridges, in connection with the recent accidents of bridges made from prestressed concrete in the Czech Republic and abroad. Considering the relatively large number of these bridges in the Czech Republic built in the second half of the 20th century, attention is paid to basic changes in the pre-construction condition surveys aimed at determining the condition and the remaining life of these structures. The paper focuses on the analysis of possibilities of assessing the condition of prestressing steel at the level of the present state of diagnosis of structures.

Keywords

Diagnostics, NDT methods, prestressing reinforcement, prestressed concrete

Released

23.05.2019

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5750-8

Book

Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019

Pages from

5

Pages to

14

Pages count

10

URL

BibTex


@inproceedings{BUT157333,
 author="Ondřej {Anton} and Petr {Cikrle} and Věra {Heřmánková}",
 title="Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích",
 annote="Obor diagnostiky konstrukcí zažívá v posledním desetiletí dynamický rozvoj, daný vývojem a rozšířením nových NDT metod a přístrojové techniky. Současně lze v oboru sledovat změny těžiště zájmu, přesněji řečeno střídající se vlny zájmu o specifické typy diagnostiky zaměřené na speciální typy konstrukcí. Tyto vlny zájmu jsou způsobeny vždy nějakým směrem vývoje společnosti, stavebnictví a nejčastěji zásadní událostí v oboru. V posledních letech je mimořádná pozornost věnovaná předpjatým konstrukcím, zejména mostům, v souvislosti s nedávnými haváriemi mostů z předpjatého betonu v České republice i zahraničí. Vzhledem k relativně velkému množství takovýchto mostů u nás, původem z druhé poloviny 20. století jde o zásadní stavebně technických průzkumů, směřujících ke zjištění stavu a zbytkové životnosti těchto konstrukcí. Příspěvek se věnuje rozboru možností stanovení stavu předpínací výztuže na úrovni současného stavu oboru diagnostiky konstrukcí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019",
 chapter="157333",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2019",
 month="may",
 pages="5--14",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}