Publication detail

Parametrizácia tváre z videa pomocou metód pre rozpoznávanie tváre

Original Title

Parametrizácia tváre z videa pomocou metód pre rozpoznávanie tváre

Language

sk

Original Abstract

V rámci tohto článku bol vytvorený program, ktorý umožňuje extrakciu črtov tváre osôb z videa rozprávajúcej osoby do štruktúrovanej formy časovej rady, vhodnej pre ďalšie spracovanie. Program využíva metódy strojového učenia a rozpoznávanie tváre a reprezentuje riešenie všeobecného problému parametrizácie tváre z videa, ktorý môže nájsť uplatnenie v rôznych oblastiach.

BibTex


@inproceedings{BUT156677,
  author="Pavol {Lieskovský} and Martin {Rajnoha}",
  title="Parametrizácia tváre z videa pomocou metód pre rozpoznávanie tváre",
  annote="V rámci tohto článku bol vytvorený program, ktorý umožňuje extrakciu črtov tváre osôb z videa rozprávajúcej osoby do štruktúrovanej formy časovej rady, vhodnej pre ďalšie spracovanie. Program využíva metódy strojového učenia a rozpoznávanie tváre a reprezentuje riešenie všeobecného problému parametrizácie tváre z videa, ktorý môže nájsť uplatnenie v rôznych oblastiach.",
  booktitle="Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019",
  chapter="156677",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="april",
  pages="249--253",
  type="conference paper"
}