Publication detail

STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ

GUSAK, D. ŤAŽKÝ, M. HELA, R. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ

Czech Title

STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek analyzuje rozdílné požadavky evropské harmonizované normy EN 197-1 [8] a norem zabývajících se klasifikací a zkušebnictvím cementů v rámci Ruské federace. Pro sjednocení pravidel klasifikace a vlastností cementů byly v rámci Ruska přepracovány normativní dokumenty, které vychází ze zmíněné evropské normy. V experimentální části výzkumu bylo provedeno stanovení odolnosti různých druhů cementu vůči agresivnímu prostředí. Vzorky byly umístěny po dobu 3 měsíců do následujících agresivních prostředí: destilovaná voda, 5% roztok MgS04, 3% roztok Na2SO4, roztok H2SO4 s рH 3-4. Výsledky experimentu zkoušek prokázaly, že s nárůstem množství strusky v cementu obecně klesá jeho odolnost proti korozi.

Czech abstract

Příspěvek analyzuje rozdílné požadavky evropské harmonizované normy EN 197-1 [8] a norem zabývajících se klasifikací a zkušebnictvím cementů v rámci Ruské federace. Pro sjednocení pravidel klasifikace a vlastností cementů byly v rámci Ruska přepracovány normativní dokumenty, které vychází ze zmíněné evropské normy. V experimentální části výzkumu bylo provedeno stanovení odolnosti různých druhů cementu vůči agresivnímu prostředí. Vzorky byly umístěny po dobu 3 měsíců do následujících agresivních prostředí: destilovaná voda, 5% roztok MgS04, 3% roztok Na2SO4, roztok H2SO4 s рH 3-4. Výsledky experimentu zkoušek prokázaly, že s nárůstem množství strusky v cementu obecně klesá jeho odolnost proti korozi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT155583,
 author="Dmitrii {Gusak} and Martin {Ťažký} and Rudolf {Hela} and Lenka {Bodnárová}",
 title="STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ
PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ",
 annote="Příspěvek analyzuje rozdílné požadavky evropské harmonizované normy EN 197-1 [8] a norem zabývajících se
klasifikací a zkušebnictvím cementů v rámci Ruské federace. Pro sjednocení pravidel klasifikace a vlastností
cementů byly v rámci Ruska přepracovány normativní dokumenty, které vychází ze zmíněné evropské normy.
V experimentální části výzkumu bylo provedeno stanovení odolnosti různých druhů cementu vůči agresivnímu
prostředí. Vzorky byly umístěny po dobu 3 měsíců do následujících agresivních prostředí: destilovaná voda, 5%
roztok MgS04, 3% roztok Na2SO4, roztok H2SO4 s рH 3-4. Výsledky experimentu zkoušek prokázaly, že
s nárůstem množství strusky v cementu obecně klesá jeho odolnost proti korozi.",
 address="VUT Brno",
 booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019",
 chapter="155583",
 howpublished="print",
 institution="VUT Brno",
 year="2019",
 month="january",
 pages="496--501",
 publisher="VUT Brno",
 type="conference paper"
}