Publication detail

Odolnost povrchu cementového kompozitu vůči mechnickému opotřebení vlivem abraze

OSUSKÁ, L. ŤAŽKÝ, M. ČERNÁ, H. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Odolnost povrchu cementového kompozitu vůči mechnickému opotřebení vlivem abraze

Czech Title

Odolnost povrchu cementového kompozitu vůči mechnickému opotřebení vlivem abraze

Language

cs

Original Abstract

Mechanické poškozování povrchu cementových kompozitu účinkem abraze je dlouhodobý proces a dochází k němu zejména u dopravních či vodohospodářských staveb. Povrchová abraze betonu je způsobena stykem drobných pevných částic či proudem kapalin s povrchem betonu, kdy dochází k uvolňování povrchových vrstev a odhalování zrn kameniva betonu. Beton se tak stává náchylnějším na vznik nežádoucích trhlin a pórů, které snižují trvanlivost tohoto materiálů. V rámci příspěvku bude řešena problematika odolnosti povrchových vrstev vůči účinkům abraze pevných části. Výzkum je zaměřen na sledování vlivu různých typů kameniva a vlivu přídavku jemně mletého vápence, včetně perspektivního směru zakomponování uhlíkových nanotrubiček za účelem zvýšení odolnosti povrchu cementového kompozitu vůči abrazi.

Czech abstract

Mechanické poškozování povrchu cementových kompozitu účinkem abraze je dlouhodobý proces a dochází k němu zejména u dopravních či vodohospodářských staveb. Povrchová abraze betonu je způsobena stykem drobných pevných částic či proudem kapalin s povrchem betonu, kdy dochází k uvolňování povrchových vrstev a odhalování zrn kameniva betonu. Beton se tak stává náchylnějším na vznik nežádoucích trhlin a pórů, které snižují trvanlivost tohoto materiálů. V rámci příspěvku bude řešena problematika odolnosti povrchových vrstev vůči účinkům abraze pevných části. Výzkum je zaměřen na sledování vlivu různých typů kameniva a vlivu přídavku jemně mletého vápence, včetně perspektivního směru zakomponování uhlíkových nanotrubiček za účelem zvýšení odolnosti povrchu cementového kompozitu vůči abrazi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT155378,
 author="Lucia {Ťažká} and Martin {Ťažký} and Hana {Černá} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Odolnost povrchu cementového kompozitu vůči mechnickému opotřebení vlivem abraze",
 annote="Mechanické poškozování povrchu cementových kompozitu účinkem abraze je dlouhodobý proces a dochází k němu zejména u dopravních či vodohospodářských staveb. Povrchová abraze betonu je způsobena stykem drobných pevných částic či proudem kapalin s povrchem betonu, kdy dochází k uvolňování povrchových vrstev a odhalování zrn kameniva betonu. Beton se tak stává náchylnějším na vznik nežádoucích trhlin a pórů, které snižují trvanlivost tohoto materiálů. V rámci příspěvku bude řešena problematika odolnosti povrchových vrstev vůči účinkům abraze pevných části. 
Výzkum je zaměřen na sledování vlivu různých typů kameniva a vlivu přídavku jemně mletého vápence, včetně perspektivního směru zakomponování uhlíkových nanotrubiček za účelem zvýšení odolnosti povrchu cementového kompozitu vůči abrazi.
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav, Sbroník příspěvků",
 chapter="155378",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2019",
 month="january",
 pages="490--495",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}