Publication detail

Senzorická jakost jedlého hmyzu

Original Title

Senzorická jakost jedlého hmyzu

Czech Title

Senzorická jakost jedlého hmyzu

Language

cs

Original Abstract

Zájem o jedlý hmyz jako potravinu nového typu neustále roste. Díky zájmu médií, propagačních akci a dostupnosti informací je veřejnost neustále více seznamována s výhodami jedlého hmyzu. Tento trend potvrzuje i výše uvedená práce.

Czech abstract

Zájem o jedlý hmyz jako potravinu nového typu neustále roste. Díky zájmu médií, propagačních akci a dostupnosti informací je veřejnost neustále více seznamována s výhodami jedlého hmyzu. Tento trend potvrzuje i výše uvedená práce.

BibTex


@inproceedings{BUT153252,
 author="Anna {Adámková} and Martin {Adámek} and Jiří {Mlček}",
 title="Senzorická jakost jedlého hmyzu",
 annote="Zájem o jedlý hmyz jako potravinu nového typu neustále roste. Díky zájmu médií, propagačních akci a dostupnosti informací je veřejnost neustále více seznamována s výhodami jedlého hmyzu. Tento trend potvrzuje i výše uvedená práce.",
 address="Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky",
 booktitle="Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie",
 chapter="153252",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky",
 year="2018",
 month="november",
 pages="22--24",
 publisher="Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky",
 type="conference paper"
}