Publication detail

Srovnání obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus Carota) z ekologického a konvenčního zemědělství pomocí ruční rentgenové spektrometrie

Original Title

Srovnání obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus Carota) z ekologického a konvenčního zemědělství pomocí ruční rentgenové spektrometrie

Czech Title

Srovnání obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus Carota) z ekologického a konvenčního zemědělství pomocí ruční rentgenové spektrometrie

Language

cs

Original Abstract

Práce zmonitorovala rozdíly v obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus carota). Výsledky ukazují zvýšenou hladinu kadmia v dřeni mrkve proti obsahu kadmia v kůře nebo v nati. Dále byl prokázán statisticky významný rozdíl p <0,05 mezi vzorkem dřeně z ekologického zemědělství z oblasti Zlín a vzorkem z konvenčního zemědělství z oblasti Praha.

Czech abstract

Práce zmonitorovala rozdíly v obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus carota). Výsledky ukazují zvýšenou hladinu kadmia v dřeni mrkve proti obsahu kadmia v kůře nebo v nati. Dále byl prokázán statisticky významný rozdíl p <0,05 mezi vzorkem dřeně z ekologického zemědělství z oblasti Zlín a vzorkem z konvenčního zemědělství z oblasti Praha.

BibTex


@inproceedings{BUT153250,
 author="Martin {Adámek} and Anna {Adámková} and Jiří {Mlček}",
 title="Srovnání obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus Carota) z ekologického a konvenčního zemědělství pomocí ruční rentgenové spektrometrie",
 annote="Práce zmonitorovala rozdíly v obsahu kadmia v jednotlivých částech mrkve obecné (Daucus carota). Výsledky ukazují zvýšenou hladinu kadmia v dřeni mrkve proti obsahu kadmia v kůře nebo v nati. Dále byl prokázán statisticky významný rozdíl p <0,05 mezi vzorkem dřeně z ekologického zemědělství z oblasti Zlín a vzorkem z konvenčního zemědělství z oblasti Praha.",
 address="Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky",
 booktitle="Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie",
 chapter="153250",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky",
 year="2018",
 month="november",
 pages="19--21",
 publisher="Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky",
 type="conference paper"
}