Publication detail

Elektrické stárnutí a dielektrické spektrum termikanitu

Original Title

Elektrické stárnutí a dielektrické spektrum termikanitu

Czech Title

Elektrické stárnutí a dielektrické spektrum termikanitu

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o procesu elektrického stárnutí vysokoteplotních slídových izolantů při dvou různých intenzitách elektrického pole 3 kV a 4 kV po dobu 600 hodin. Předmětem analýzy je zkoumaní dielektrického spektra, které by mohlo sloužit jako předpověď elektrického průrazu materiálu. Měření složek komplexní permitivity ve frekvenční a teplotní oblasti prokázala existenci jednoho relaxačního a jednoho vodivostního procesu, které jsou silně závislé na teplotě ale velmi malo ovlivněné napěťovým namáháním.

Czech abstract

Článek pojednává o procesu elektrického stárnutí vysokoteplotních slídových izolantů při dvou různých intenzitách elektrického pole 3 kV a 4 kV po dobu 600 hodin. Předmětem analýzy je zkoumaní dielektrického spektra, které by mohlo sloužit jako předpověď elektrického průrazu materiálu. Měření složek komplexní permitivity ve frekvenční a teplotní oblasti prokázala existenci jednoho relaxačního a jednoho vodivostního procesu, které jsou silně závislé na teplotě ale velmi malo ovlivněné napěťovým namáháním.

BibTex


@inproceedings{BUT15292,
 author="Martin {Frk} and Karel {Liedermann}",
 title="Elektrické stárnutí a dielektrické spektrum termikanitu",
 annote="Článek pojednává o procesu elektrického stárnutí vysokoteplotních slídových izolantů při dvou různých intenzitách elektrického pole 3 kV a 4 kV po dobu 600 hodin. Předmětem analýzy je zkoumaní dielektrického spektra, které by mohlo sloužit jako předpověď elektrického průrazu materiálu. Měření složek komplexní permitivity ve frekvenční a teplotní oblasti prokázala existenci jednoho relaxačního a jednoho vodivostního procesu, které jsou silně závislé na teplotě ale velmi malo ovlivněné napěťovým namáháním.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika ´05",
 chapter="15292",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2005",
 month="september",
 pages="267",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}