Publication detail

Influence of intra-writer normalization on developmental dysgraphia diagnosis based on quantitative analysis of online handwriting

ZVONČÁK, V. MEKYSKA, J. ŠAFÁROVÁ, K. MUCHA, J. KISKA, T. LOSENICKÁ, B. ČECHOVÁ, B. FRANCOVÁ, P. SMÉKAL, Z.

Original Title

Vliv intra-writer normalizace na diagnózu vývojové dysgrafie založené na kvantitativní analýze online písma

Czech Title

Vliv intra-writer normalizace na diagnózu vývojové dysgrafie založené na kvantitativní analýze online písma

English Title

Influence of intra-writer normalization on developmental dysgraphia diagnosis based on quantitative analysis of online handwriting

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

U dětí se vývojová dysgragrafie (VD) projevuje pomalejším psaním, zhoršenou čitelností písma a zároveň negativním vlivem na plánování a generování obsahového textu. Takové projevy VD můžou v průběhu dospívání škodlivě působit na sebevyjadřování a komunikační dovednosti dítěte. Cílem této studie je výzkum nových normalizačních metod IWN (Intra-writer normalization methods), které povedou ke zlepšení diagnózy VD založené na kvantitativní analýze online písma. Pro tento účel bylo analyzováno písmo 97 dětí, které psaly zadaný text na digitalizační tablet. Jejich schopnost psát byla hodnocena pomocí škály HPSQ (Handwriting proficiency screening questionnaire). Ze záznamu písemného projevu byly extrahovány konvenční parametry, které se následně normalizovaly pomocí čtyř nových IWN metod. Z výsledků vyplývá, že tahově orientovaná normalizace využívající normu z-skóre snížila chybu odhadu HPSQ při hodnocení VD z 23% na 19%. Tato studie dokazuje, že tahově orientovaná IWN má slibný potenciál na poli automatizované diagnózy a hodnocení VD.

Czech abstract

U dětí se vývojová dysgragrafie (VD) projevuje pomalejším psaním, zhoršenou čitelností písma a zároveň negativním vlivem na plánování a generování obsahového textu. Takové projevy VD můžou v průběhu dospívání škodlivě působit na sebevyjadřování a komunikační dovednosti dítěte. Cílem této studie je výzkum nových normalizačních metod IWN (Intra-writer normalization methods), které povedou ke zlepšení diagnózy VD založené na kvantitativní analýze online písma. Pro tento účel bylo analyzováno písmo 97 dětí, které psaly zadaný text na digitalizační tablet. Jejich schopnost psát byla hodnocena pomocí škály HPSQ (Handwriting proficiency screening questionnaire). Ze záznamu písemného projevu byly extrahovány konvenční parametry, které se následně normalizovaly pomocí čtyř nových IWN metod. Z výsledků vyplývá, že tahově orientovaná normalizace využívající normu z-skóre snížila chybu odhadu HPSQ při hodnocení VD z 23% na 19%. Tato studie dokazuje, že tahově orientovaná IWN má slibný potenciál na poli automatizované diagnózy a hodnocení VD.

English abstract

Developmental dysgraphia (DD) in children population is manifested predominantly in slowness of writing, reduced written text readability, and impaired ability to plan and generate textual content. These symptoms affect children's capabilities of self-expressing and communicating. The goal of this work is the investigation and development of novel intra-writer normalization (IWN) methods in direction of improving DD diagnosis based on quantitative analysis of online handwriting. For this purpose, handwriting signals acquired by digitization tablet of 97 children were analyzed. Their ability to write was quantified by Handwriting proficiency screening questionnaire (HPSQ). From the acquired signals, conventional parameters were extracted. These parameters were consequently normalized by four IWN methods. The results show that stroke-based normalization based on the Z-score norm reduced an error of HPSQ prediction by 4% (from 23% to 19%). This proves the potential of such a~normalization to improve the automated diagnosis and assessment of DD.

Keywords

developmental dysgraphia; children dysgraphia; digitizing tablet; HPSQ; random forests; gradient boosted trees, xgboost

Released

16.01.2019

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

URL

BibTex


@article{BUT152200,
 author="Vojtěch {Zvončák} and Jiří {Mekyska} and Katarína {Šafárová} and Ján {Mucha} and Tomáš {Kiska} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Vliv intra-writer normalizace na diagnózu vývojové dysgrafie založené na kvantitativní analýze online písma",
 annote="U dětí se vývojová dysgragrafie (VD) projevuje pomalejším psaním, zhoršenou čitelností písma a zároveň negativním vlivem na plánování a generování obsahového textu. Takové projevy VD můžou v průběhu dospívání škodlivě působit na sebevyjadřování a komunikační dovednosti dítěte. Cílem této studie je výzkum nových normalizačních metod IWN (Intra-writer normalization methods), které povedou ke zlepšení diagnózy VD založené na kvantitativní analýze online písma. Pro tento účel bylo analyzováno písmo 97 dětí, které psaly zadaný text na digitalizační tablet. Jejich schopnost psát byla hodnocena pomocí škály HPSQ (Handwriting proficiency screening questionnaire). Ze záznamu písemného projevu byly extrahovány konvenční parametry, které se následně normalizovaly pomocí čtyř nových IWN metod. Z výsledků vyplývá, že tahově orientovaná normalizace využívající normu z-skóre snížila chybu odhadu HPSQ při hodnocení VD z 23% na 19%. Tato studie dokazuje, že tahově orientovaná IWN má slibný potenciál na poli automatizované diagnózy a hodnocení VD.",
 chapter="152200",
 howpublished="online",
 number="6",
 volume="20",
 year="2019",
 month="january",
 pages="1--5",
 type="journal article"
}