Publication detail

Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace

Original Title

Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace

Czech Title

Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace

Language

cs

Original Abstract

Předkládaná práce se zabývá popisem návrhu a implementace vícevýstupového napěťového zdroje. Hlavním úkolem je vytvoření propustného měniče s křížovou vazbou výstupních napájecích větví, která zajistí přesnost výstupních napětí při různých výstupních odběrech proudu. Vzhledem k nutnosti využítí transformátoru bude krátce popsán postup při návrhu transformátorů v planární technologii. Pro další účely je zdroj navržen v souladu s normami ECSS. Celá jednotka bude navržena do montážního boxu.

Czech abstract

Předkládaná práce se zabývá popisem návrhu a implementace vícevýstupového napěťového zdroje. Hlavním úkolem je vytvoření propustného měniče s křížovou vazbou výstupních napájecích větví, která zajistí přesnost výstupních napětí při různých výstupních odběrech proudu. Vzhledem k nutnosti využítí transformátoru bude krátce popsán postup při návrhu transformátorů v planární technologii. Pro další účely je zdroj navržen v souladu s normami ECSS. Celá jednotka bude navržena do montážního boxu.

BibTex


@inproceedings{BUT152180,
  author="Lukáš {Hrubý}",
  title="Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace",
  annote="Předkládaná práce se zabývá popisem návrhu a implementace vícevýstupového napěťového zdroje. Hlavním úkolem je vytvoření propustného měniče s křížovou vazbou výstupních napájecích větví, která zajistí přesnost výstupních napětí při různých výstupních odběrech proudu. Vzhledem k nutnosti využítí transformátoru bude krátce popsán postup při návrhu transformátorů v planární technologii. Pro další účely je zdroj navržen v souladu s normami ECSS. Celá jednotka bude navržena do montážního boxu.",
  booktitle="Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018",
  chapter="152180",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="april",
  pages="264--266",
  type="conference paper"
}