Publication detail

Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech

Original Title

Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech

Czech Title

Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech

Language

cs

Original Abstract

Ochranné oděvy mají za cíl ochránit člověka před extrémními podmínkami, případně prodloužit dobu pobytu v takovýchto podmínkách (hasiči, protichemické jednotky, horníci apod.). Znalost vlastností ochranných oděvů je zásadní pro vydání doporučení, po jakou dobu je možné zdržovat se ve ztížených podmínkách, aniž by došlo k zdravotním problémům při akci. V tomto článku je prezentována aplikace termofyziologického modelu FMTK na ochranné oděvy. Cílem studie bylo provést analýzu vlivu různých oděvů na tepelnou zátěž člověka při vyšší fyzické zátěži (až 4,3 met). Simulace byly provedeny pro funkční spodní prádlo, filtrační ochranný převlek FOP M2000 a protichemický oblek Tychem-F. Zásadními vstupy do modelu jsou materiálové vlastnosti oděvu – tepelný odpor oděvu Rcl a odpor oděvu vůči vypařování Ret. Hodnoty pro jednotlivé oděvy byly buď přímo změřeny pomocí tepelného manekýna Newton nebo určeny na základě dostupných dat v literatuře. Výsledkem simulací bylo určit bezpečnou dobu zátěže, kdy rektální teplota nepřesáhne 38,5 °C. Výsledky byly porovnány se skutečnými daty získaných na dobrovolnících při zátěžových testech v klimatické komoře.

Czech abstract

Ochranné oděvy mají za cíl ochránit člověka před extrémními podmínkami, případně prodloužit dobu pobytu v takovýchto podmínkách (hasiči, protichemické jednotky, horníci apod.). Znalost vlastností ochranných oděvů je zásadní pro vydání doporučení, po jakou dobu je možné zdržovat se ve ztížených podmínkách, aniž by došlo k zdravotním problémům při akci. V tomto článku je prezentována aplikace termofyziologického modelu FMTK na ochranné oděvy. Cílem studie bylo provést analýzu vlivu různých oděvů na tepelnou zátěž člověka při vyšší fyzické zátěži (až 4,3 met). Simulace byly provedeny pro funkční spodní prádlo, filtrační ochranný převlek FOP M2000 a protichemický oblek Tychem-F. Zásadními vstupy do modelu jsou materiálové vlastnosti oděvu – tepelný odpor oděvu Rcl a odpor oděvu vůči vypařování Ret. Hodnoty pro jednotlivé oděvy byly buď přímo změřeny pomocí tepelného manekýna Newton nebo určeny na základě dostupných dat v literatuře. Výsledkem simulací bylo určit bezpečnou dobu zátěže, kdy rektální teplota nepřesáhne 38,5 °C. Výsledky byly porovnány se skutečnými daty získaných na dobrovolnících při zátěžových testech v klimatické komoře.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT152115,
 author="Jan {Pokorný} and Barbora {Kopečková} and Jan {Fišer} and Róbert {Toma} and Miroslav {Jícha}",
 title="Využití termofyziologického modelu na určení tepelné zátěže člověka v ochranných oděvech",
 annote="Ochranné oděvy mají za cíl ochránit člověka před extrémními podmínkami, případně prodloužit dobu pobytu v takovýchto podmínkách (hasiči, protichemické jednotky, horníci apod.). Znalost vlastností ochranných oděvů je zásadní pro vydání doporučení, po jakou dobu je možné zdržovat se ve ztížených podmínkách, aniž by došlo k zdravotním problémům při akci. V tomto článku je prezentována aplikace termofyziologického modelu FMTK na ochranné oděvy. Cílem studie bylo provést analýzu vlivu různých oděvů na tepelnou zátěž člověka při vyšší fyzické zátěži (až 4,3 met). Simulace byly provedeny pro funkční spodní prádlo, filtrační ochranný převlek FOP M2000 a protichemický oblek Tychem-F. Zásadními vstupy do modelu jsou materiálové vlastnosti oděvu – tepelný odpor oděvu Rcl a odpor oděvu vůči vypařování Ret. Hodnoty pro jednotlivé oděvy byly buď přímo změřeny pomocí tepelného manekýna Newton nebo určeny na základě dostupných dat v literatuře. Výsledkem simulací bylo určit bezpečnou dobu zátěže, kdy rektální teplota nepřesáhne 38,5 °C. Výsledky byly porovnány se skutečnými daty získaných na dobrovolnících při zátěžových testech v klimatické komoře.",
 booktitle="HAZMAT PROTECT 2018, 3. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám
SBORNÍK ABSTRAKTU + DVD s celými články",
 chapter="152115",
 edition="SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká republika",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1--10",
 type="conference paper"
}