Publication detail

3D ovladač

Original Title

3D ovladač

Czech Title

3D ovladač

Language

cs

Original Abstract

Předkládaná práce se zabývá problematikou snímání polohy zařízení v prostoru, zpracování dat o jeho poloze a odesílání těchto dat dále do koncového zařízení. V rámci této práce bude vytvořen prostorový ovladač, který bude na základě akcelerometru, gyroskopu a magnetometru snímat svoji aktuální polohu vůči Zemi a tuto polohu dále bezdrátově odesílat do ovládaného zařízení. Jednotlivé komponenty pro návrh budou vybrány na základě předchozích zkušeností a dostupné dokumentace.

Czech abstract

Předkládaná práce se zabývá problematikou snímání polohy zařízení v prostoru, zpracování dat o jeho poloze a odesílání těchto dat dále do koncového zařízení. V rámci této práce bude vytvořen prostorový ovladač, který bude na základě akcelerometru, gyroskopu a magnetometru snímat svoji aktuální polohu vůči Zemi a tuto polohu dále bezdrátově odesílat do ovládaného zařízení. Jednotlivé komponenty pro návrh budou vybrány na základě předchozích zkušeností a dostupné dokumentace.

BibTex


@inproceedings{BUT152114,
  author="Lukáš {Hrubý}",
  title="3D ovladač",
  annote="Předkládaná práce se zabývá problematikou snímání polohy zařízení v prostoru, zpracování dat o jeho poloze a odesílání těchto dat dále do koncového zařízení. V rámci této práce bude vytvořen prostorový ovladač, který bude na základě akcelerometru, gyroskopu a magnetometru snímat svoji aktuální polohu vůči Zemi a tuto polohu dále bezdrátově odesílat do ovládaného zařízení. Jednotlivé komponenty pro návrh budou vybrány na základě předchozích zkušeností a dostupné dokumentace.",
  booktitle="PROCEEDINGS OF THE 23rd CONFERENCE STUDENT EEICT 2017",
  chapter="152114",
  howpublished="online",
  year="2017",
  month="april",
  pages="273--276",
  type="conference paper"
}