Product detail

Měřicí elektrodový systém pro malé vzorky pevných dielektrických materiálů.

KRBAL, M. WASSERBAUER, V. PELIKÁN, L.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Měřicí elektrodový systém pro malé vzorky pevných dielektrických materiálů. Testování polarizačních jevů nebom měření ztrátového činitele a permitivity vzorku.

Keywords

Elektrodový systém; pevná dielektrika

Create date

07.01.2019

Location

VTPPL, Technická 14, FEKT, UEEN