Product detail

Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty

HODUL, J. JAKUBÍK, A. DROCHYTKA, R. VYHNÁNKOVÁ, M. HODNÁ, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o plnivo, připravené speciálně pro využití do polymerních spárovacích a nátěrových hmot. Plnivo vykazuje požadované vlastnosti a je s polymerním systémem plně kompatibilní. Je použitelné do hmot, které se budou používat do chemicky silně agresivního prostředí, jako jsou např. kanalizační objekty, nádrže, záchytné jímky apod. Plnivo je složené vysokého obsahu druhotných surovin a vhodného solidifikovného nebezpečného odpadu, který bude pevně inkorporován ve vyvinuté spárovací hmotě a nátěrovém systému.

Keywords

plnivo, nebezpečný odpad, druhotná surovina, solidifikace

Create date

22.10.2018

Location

Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Documents