Product detail

Univerzální testovací zařízení pro přenos Wireless M-BUS dat

MAŠEK, P. ŠTŮSEK, M. ZEMAN, K. MAŠEK, J. KREJČÍ, J. HOŠEK, J.

Product type

prototyp

Abstract

Vytvořený prototyp univerzálního testovacího zařízení pro přesnos dat s využitím bezdrátového komunikačního protokolu Wireless M-BUS v rámci komunikačních scénářů SmartGrid.

Keywords

Wireless M-BUS; LPWA; IoT; Průmysl 4.0; Vzdálené odečty

Create date

15.11.2018

Location

T12, SE5.118.

www

Documents