Publication detail

Conversion of Lateral Energy Fraction Measurement into Stereophonic Room Impulse Responses

SCHIMMEL, J.

Original Title

Conversion of Lateral Energy Fraction Measurement into Stereophonic Room Impulse Responses

Czech Title

Konverze měření Lateral Energy Fraction na stereofonní impulsní odezvu místnosti

English Title

Conversion of Lateral Energy Fraction Measurement into Stereophonic Room Impulse Responses

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Capturing stereophonic room impulse responses for simulation of spatial impression of an acoustic space, for example for music production, is time consuming and expensive, especially when large database of well-recognized music spaces is needed. However, these spaces are often measured by companies dealing with room acoustics in order to compare their objective listening quality. The paper presents method for obtaining stereophonic room impulse responses from room impulse responses captured in order to compute some criteria of objective evaluation of acoustic spaces.

Czech abstract

Záznam stereofonních impulsních odezev prostoru pro simulaci akustického prostoru, například pro hudební produkci, je časově náročné a nákladné, zvláště když je zapotřebí rozsáhlé databáze známých hudebních prostorů. Tyto prostory jsou však často měřeny společnostmi, které se zabývají akustikou protoru, za účelem porovnání jejich objektivní poslechové kvality. Článek popisuje metodu získání stereofonních impulsních odezev protoru z impulsních odezev prostoru zaznamenaných za účelem výpočtu některých kritérií objektivního hodnocení akustických prostorů.

English abstract

Capturing stereophonic room impulse responses for simulation of spatial impression of an acoustic space, for example for music production, is time consuming and expensive, especially when large database of well-recognized music spaces is needed. However, these spaces are often measured by companies dealing with room acoustics in order to compare their objective listening quality. The paper presents method for obtaining stereophonic room impulse responses from room impulse responses captured in order to compute some criteria of objective evaluation of acoustic spaces.

Keywords

audio signal processing; convolution reverb; MS recording; room impulse response; XY recording

Released

04.07.2018

ISBN

978-1-5386-4695-3

Book

2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)

Pages from

392

Pages to

395

Pages count

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT151162,
  author="Jiří {Schimmel}",
  title="Conversion of Lateral Energy Fraction Measurement into Stereophonic Room Impulse Responses",
  annote="Capturing stereophonic room impulse responses for simulation of spatial impression of an acoustic space, for
example for music production, is time consuming and expensive, especially when large database of well-recognized music spaces is needed. However, these spaces are often measured by companies dealing with room acoustics in order to compare their objective listening quality. The paper presents method for obtaining stereophonic room impulse responses from room impulse responses captured in order to compute some criteria of objective evaluation of acoustic spaces.",
  booktitle="2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)",
  chapter="151162",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="july",
  pages="392--395",
  type="conference paper"
}