Patent detail

Dispenzní přístroj pro selektivní nanášení viskózních materiálů

ŘEZNÍČEK, M. BURŠÍK, M. JANKOVSKÝ, J.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů, který obsahuje nanášecí ústrojí, které je uloženo na polohovacím ústrojí s řídicím zařízením, přičemž v nanášecím ústrojí je uložena kapilára, která je spojena s nádobkou pro nanášený materiál a se zdrojem vytlačovací energie nanášeného materiálu. Spodní část kapiláry prochází dutinou výškového regulátoru, která je napojena na zdroj tlakového plynu a na snímač tlaku tlakového plynu, přičemž řečený snímač tlaku je napojen na řídicí zařízení polohovacího ústrojí.

Keywords

kapilára, nad povrchem, výška

Patent number

306840

Date of registration

21.06.2017

Date of expiry

21.06.2021

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents