Patent detail

Dispenzní přístroj pro selektivní nanášení viskózních materiálů

ŘEZNÍČEK, M. BURŠÍK, M. JANKOVSKÝ, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká zařízení a způsobu pro udržování konstantní výšky nástroje nad povrchem substrátu při disperzním nanášení tixotropních materiálů. Obzvlášť při použití tenkých kapilár (pod 0,2 mm) a při podpoře toku materiálu ultrazvukem je nevyhnutelné udržovat odstup mezi koncem kapiláry a povrchem substrátu s přesností až 5 µm. Používané substráty (např. sklo, keramika nebo plasty) mají však povrch nerovný s vyvýšeninami řádově desetin mm. Rovněž fixace substrátu do stroje při přesnosti jednotek µm je nesnadná a časově náročná.

Keywords

výška, kapilára, nad povrchem, konstantní

Patent number

29802

Date of registration

27.09.2016

Date of expiry

27.09.2020

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents