Product detail

Výuková deska BDTS – Úloha č. 2: Operační zesilovač

MUSIL, T. PAVLÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výuková deska slouží studentům předmětu BDTS jako výuková platforma pro testování funkcí a diagnostiku závad v obvodu v rámci druhého laboratorního cvičení. Cílem je seznámit studenty s vnitřním zapojením dvoustupňového operačního zesilovače a nastínit projevy chování obvodu OZ při zavedení různých typů poruch.

Keywords

BDTS, operační zesilovač

Create date

17.10.2017

Location

V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.

www

Documents