Product detail

Výuková deska BDTS – Úloha č. 1

MUSIL, T. PAVLÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výuková deska slouží studentům předmětu BDTS jako výuková platforma pro testování funkcí a diagnostiku závad v obvodu v rámci první hodiny laboratorních cvičení. Studenti si s její pomocí mohou otestovat funkci stabilizátoru se zenerovou diodou a vlastnosti jednoduchého zesilovače v zapojení se společným emitorem SE a se společným kolektorem SC.

Keywords

BDTS, stabilizátor, zesilovač, SE, SC

Create date

17.10.2017

Location

V učební místnosti předmětu BDTS, laboratoř N 5.24, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.

www

Documents