Publication detail

Optimization approaches to some problems of building design

VALA, J. JAROŠOVÁ, P.

Original Title

Optimization approaches to some problems of building design

English Title

Optimization approaches to some problems of building design

Type

journal article in Web of Science

Language

en

Original Abstract

Optimization approaches to some problems of buildind design are analyzed using the Nelder-Mead and similar approaches.

English abstract

Optimization approaches to some problems of buildind design are analyzed using the Nelder-Mead and similar approaches.

Keywords

Optimalizační přístupy k některým problémům navrhování staveb jsou diskutovány s využitím Nelderova-Medova a obdobných přístupů.

Released

24.07.2018

Publisher

Matematický ústav AV ČR

Location

Praha

ISBN

0862-7940

Periodical

APPLICATIONS OF MATHEMATICS

Year of study

63

Number

3

State

CZ

Pages from

305

Pages to

331

Pages count

27

URL

Documents

BibTex


@article{BUT148952,
 author="Jiří {Vala} and Petra {Jarošová}",
 title="Optimization approaches to some problems of building design",
 annote="Optimization approaches to some problems of buildind design are analyzed using the Nelder-Mead and similar approaches.",
 address="Matematický ústav AV ČR",
 chapter="148952",
 doi="10.21136/AM.2018.0094-18",
 howpublished="print",
 institution="Matematický ústav AV ČR",
 number="3",
 volume="63",
 year="2018",
 month="july",
 pages="305--331",
 publisher="Matematický ústav AV ČR",
 type="journal article in Web of Science"
}