Publication detail

Kolagenový scaffold pro navození osteogeneze lidských mezenchymálních kmenových buněk

BLAHNOVÁ, V. VOJTOVÁ, L. KLIEŠTIKOVÁ, N. FILOVA, E.

Original Title

Kolagenový scaffold pro navození osteogeneze lidských mezenchymálních kmenových buněk

Czech Title

Kolagenový scaffold pro navození osteogeneze lidských mezenchymálních kmenových buněk

Language

cs

Original Abstract

V průběhu studie jsme hodnotili schopnost pěnového nosiče indukovat in vitro osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně. Všechny nosiče byly na bázi kolagenu typu I, který byl kombinován s biokeramikami hydroxyapatitem a trikalciumfosfátem v poměrech 1:1, 2:3 a 3:2. Sledovali jsme buněčnou viabilitu MTS testem a počet živých a mrtvých buněk pomocí fluorescenční mikroskopie. Rovněž jsme sledovali, do jaké hloubky nosiče buňky během kultivace penetrovaly. Míra navození osteogenní diferenciace byla hodnocena relativní expresí mRNA specifických osteogenních markerů a také imunofluorescenčním barvením kostního extracelulárního proteinu osteokalcinu.

Czech abstract

V průběhu studie jsme hodnotili schopnost pěnového nosiče indukovat in vitro osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně. Všechny nosiče byly na bázi kolagenu typu I, který byl kombinován s biokeramikami hydroxyapatitem a trikalciumfosfátem v poměrech 1:1, 2:3 a 3:2. Sledovali jsme buněčnou viabilitu MTS testem a počet živých a mrtvých buněk pomocí fluorescenční mikroskopie. Rovněž jsme sledovali, do jaké hloubky nosiče buňky během kultivace penetrovaly. Míra navození osteogenní diferenciace byla hodnocena relativní expresí mRNA specifických osteogenních markerů a také imunofluorescenčním barvením kostního extracelulárního proteinu osteokalcinu.

Documents

BibTex


@misc{BUT147981,
 author="Veronika {Blahnová} and Lucy {Vojtová} and Nikola {Klieštiková} and Eva {Filova}",
 title="Kolagenový scaffold pro navození osteogeneze lidských mezenchymálních kmenových buněk",
 annote="V průběhu studie jsme hodnotili schopnost pěnového nosiče indukovat in vitro osteogenní diferenciaci lidských mezenchymálních kmenových buněk z kostní dřeně. Všechny nosiče byly na bázi kolagenu typu I, který byl kombinován s biokeramikami hydroxyapatitem a trikalciumfosfátem v poměrech 1:1, 2:3 a 3:2. Sledovali jsme buněčnou viabilitu MTS testem a počet živých a mrtvých buněk pomocí fluorescenční mikroskopie. Rovněž jsme sledovali, do jaké hloubky nosiče buňky během kultivace penetrovaly. Míra navození osteogenní diferenciace byla hodnocena relativní expresí mRNA specifických osteogenních markerů a také imunofluorescenčním barvením kostního extracelulárního proteinu osteokalcinu.
",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt",
 chapter="147981",
 edition="Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2018",
 month="april",
 pages="42--42",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}