Publication detail

Testování porézních keramik pro kostní tkánové inženýrství

LUKÁŠOVÁ, V. RAMPICHOVÁ, M. ŠŤASTNÝ, P. SEDLÁČEK, R. VOJTOVÁ, L. TRUNEC, M.

Original Title

Testování porézních keramik pro kostní tkánové inženýrství

Czech Title

Testování porézních keramik pro kostní tkánové inženýrství

Language

cs

Original Abstract

Tato studie byla zaměřena na in vitro testování keramických nosičů s cílem navození osteogenní diferenciace lidských mesenchymálních kmenových buněk (hMSC). Nejprve byly porovnány čtyři typy keramických nosičů a jejich vliv na adhezi, proliferaci a metabolickou aktivitu hMSC nasazených na tyto nosiče a kultivovaných po dobu 14 dnů v růstovém médiu. Na základě obdržených výsledků byla vybrána keramika HA/TCP, která byla následně obohacena o polyfosfát, kolagen či fibroblastový růstový faktor 2 (FGF2) s cílem vylepšit osteoinduktivní vlastnost keramického nosiče.

Czech abstract

Tato studie byla zaměřena na in vitro testování keramických nosičů s cílem navození osteogenní diferenciace lidských mesenchymálních kmenových buněk (hMSC). Nejprve byly porovnány čtyři typy keramických nosičů a jejich vliv na adhezi, proliferaci a metabolickou aktivitu hMSC nasazených na tyto nosiče a kultivovaných po dobu 14 dnů v růstovém médiu. Na základě obdržených výsledků byla vybrána keramika HA/TCP, která byla následně obohacena o polyfosfát, kolagen či fibroblastový růstový faktor 2 (FGF2) s cílem vylepšit osteoinduktivní vlastnost keramického nosiče.

Documents

BibTex


@misc{BUT147820,
 author="Věra {Lukášová} and Michaela {Rampichová} and Přemysl {Šťastný} and Radek {Sedláček} and Lucy {Vojtová} and Martin {Trunec}",
 title="Testování porézních keramik pro kostní tkánové inženýrství",
 annote="Tato studie byla zaměřena na in vitro testování keramických nosičů s cílem navození osteogenní 
diferenciace lidských mesenchymálních kmenových buněk (hMSC). Nejprve byly porovnány čtyři 
typy keramických nosičů a jejich vliv na adhezi, proliferaci a metabolickou aktivitu hMSC nasazených na tyto nosiče a kultivovaných po dobu 14 dnů v růstovém médiu. Na základě obdržených výsledků byla vybrána keramika HA/TCP, která byla následně obohacena o polyfosfát, kolagen či fibroblastový růstový faktor 2 (FGF2) s cílem vylepšit osteoinduktivní vlastnost keramického nosiče. 
",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt",
 chapter="147820",
 edition="Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2018",
 month="april",
 pages="46--46",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}