Publication detail

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů - mez pevnosti v tlaku

SEDLÁČEK, R. SUCHÝ, T. VONDROVÁ, J. LUKÁŠOVÁ, V. RAMPICHOVÁ, M. TRUNEC, M. ŠŤASTNÝ, P. VOJTOVÁ, L. KRTIČKA, M.

Original Title

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů - mez pevnosti v tlaku

Czech Title

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů - mez pevnosti v tlaku

Language

cs

Original Abstract

Předmětem této experimentální studie bylo hodnocení mechanických vlastností porézních materiálů v tlaku. Pro úvodníé studii projektu byly testováné vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky (hydroxyapatit, fosforečnan vápenatý a smesné keramiky s poměrem fází fosforečnan vápenatý/hydroxyapatit 75/25).

Czech abstract

Předmětem této experimentální studie bylo hodnocení mechanických vlastností porézních materiálů v tlaku. Pro úvodníé studii projektu byly testováné vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky (hydroxyapatit, fosforečnan vápenatý a smesné keramiky s poměrem fází fosforečnan vápenatý/hydroxyapatit 75/25).

Documents

BibTex


@misc{BUT147742,
 author="Radek {Sedláček} and Tomáš {Suchý} and Jana {Vondrová} and Věra {Lukášová} and Michaela {Rampichová} and Martin {Trunec} and Přemysl {Šťastný} and Lucy {Vojtová} and Milan {Krtička}",
 title="Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů - mez pevnosti v tlaku",
 annote="Předmětem této experimentální studie bylo hodnocení mechanických vlastností porézních materiálů v tlaku. Pro úvodníé studii projektu byly testováné vzorky připraveny na bázi tří různých druhů kalcium fosfátové keramiky (hydroxyapatit, fosforečnan vápenatý a smesné keramiky s poměrem fází fosforečnan vápenatý/hydroxyapatit 75/25).",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt",
 chapter="147742",
 edition="Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2018",
 month="april",
 pages="51--51",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}