Publication detail

Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí

VOJTOVÁ, L. PAVLIŇÁKOVÁ, V. BRTNÍKOVÁ, J. KLIEŠTIKOVÁ, N. ŠŤASTNÝ, P. TRUNEC, M. POLÁČEK, P. BLAHNOVÁ, V. FILOVA, E.

Original Title

Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí

Czech Title

Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí

Language

cs

Original Abstract

Metodou lyofilizace byly připraveny 3D porézní kolagenové nosiče v kombinaci s různými druhy biokeramiky pro potenciální aplikaci v regenerativní medicíně kostů. Byl sledován vliv chemického složení samotné biokeramiky (hydroxyapatit, beta-fosforečnan vápenatý, alfa-fosforečnan vápenatý a polyfodporečanan vápenatý), vliv tepelné úpravy (kalcinace), vliv velikosti částic a vliv směsí jednotlivých biokeramik na strukturální, fyzikální, degradabilní, biomechanické a biologické vlastnosti výsledných kompozitních nosičů.

Czech abstract

Metodou lyofilizace byly připraveny 3D porézní kolagenové nosiče v kombinaci s různými druhy biokeramiky pro potenciální aplikaci v regenerativní medicíně kostů. Byl sledován vliv chemického složení samotné biokeramiky (hydroxyapatit, beta-fosforečnan vápenatý, alfa-fosforečnan vápenatý a polyfodporečanan vápenatý), vliv tepelné úpravy (kalcinace), vliv velikosti částic a vliv směsí jednotlivých biokeramik na strukturální, fyzikální, degradabilní, biomechanické a biologické vlastnosti výsledných kompozitních nosičů.

Documents

BibTex


@misc{BUT147740,
 author="Lucy {Vojtová} and Veronika {Pavliňáková} and Jana {Brtníková} and Nikola {Klieštiková} and Přemysl {Šťastný} and Martin {Trunec} and Petr {Poláček} and Veronika {Blahnová} and Eva {Filova}",
 title="Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí",
 annote="Metodou lyofilizace byly připraveny 3D porézní kolagenové nosiče v kombinaci s různými druhy biokeramiky pro potenciální aplikaci v regenerativní medicíně kostů. Byl sledován vliv chemického složení samotné biokeramiky (hydroxyapatit, beta-fosforečnan vápenatý, alfa-fosforečnan vápenatý a polyfodporečanan vápenatý), vliv tepelné úpravy (kalcinace), vliv velikosti částic a vliv směsí jednotlivých biokeramik na strukturální, fyzikální, degradabilní, biomechanické a biologické vlastnosti výsledných kompozitních nosičů.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt",
 chapter="147740",
 edition="Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2018",
 month="april",
 pages="37--37",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}