Publication detail

Image Bit-Depth Expansion Method Based on Sparse Representations

ZÁVIŠKA, P.

Original Title

Image Bit-Depth Expansion Method Based on Sparse Representations

Czech Title

Metoda zvýšení bitové hloubky obrazu založená na řídkých reprezentacích

English Title

Image Bit-Depth Expansion Method Based on Sparse Representations

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper, a method for restoration of low bit-depth images based on sparse representations is presented. Proposed method is independent on the transform used, however for the purposes of experiments, Discrete Cosine Transform (DCT) and Discrete Wavelet Transform (DWT) are used. The experiments show that our method enhances the visual quality of low bit-depth images and performs better, in terms of PSNR, than basic bit-depth expansion methods.

Czech abstract

V tomto příspěvku je uveden způsob rekonstrukce obrazů s nízkou bitovou hloubkou založený na řídkých reprezentacích. Navrhovaná metoda je nezávislá na použité transformaci, nicméně pro účely experimentů se používá Diskrétní kosinová transformace (DCT) a diskrétní vlnková transformace (DWT). Experimenty ukazují, že naše metoda zlepšuje vizuální kvalitu obrazů s nízkou bitovou hloubkou a z hlediska PSNR překonává základní metody rozšíření bitové hloubky.

English abstract

In this paper, a method for restoration of low bit-depth images based on sparse representations is presented. Proposed method is independent on the transform used, however for the purposes of experiments, Discrete Cosine Transform (DCT) and Discrete Wavelet Transform (DWT) are used. The experiments show that our method enhances the visual quality of low bit-depth images and performs better, in terms of PSNR, than basic bit-depth expansion methods.

Keywords

Image processing, Bit-depth expansion, Quantization, False Contours, Sparse Representations, Douglas-Rachford Algorithm

Released

26.04.2018

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5614-3

Book

Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018

Edition number

1

Pages from

393

Pages to

397

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT146714,
 author="Pavel {Záviška}",
 title="Image Bit-Depth Expansion Method Based on Sparse Representations",
 annote="In this paper, a method for restoration of low bit-depth images based on sparse representations is presented. Proposed method is independent on the transform used, however for the purposes of experiments, Discrete Cosine Transform (DCT) and Discrete Wavelet Transform (DWT) are used. The experiments show that our method enhances the visual quality of low bit-depth images and performs better, in terms of PSNR, than basic bit-depth expansion methods.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018",
 chapter="146714",
 howpublished="online",
 institution="VUT v Brně",
 year="2018",
 month="april",
 pages="393--397",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}