Publication detail

Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy

BOHÁČ, I. HRUBÝ, J. LEHAROVÁ, A. ADAMEC, E.

Original Title

Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy

Czech Title

Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy

Language

cs

Original Abstract

sborník výstavy a konference na téma budoucnosti významného vilového objektu města Brna, prezentující studentské přístupy k obnově památkového objektu a zároveň metody práce Ústavu památkové péče, trendy ve vzdělávání v oboru ochrany kulturního dědictví

Czech abstract

sborník výstavy a konference na téma budoucnosti významného vilového objektu města Brna, prezentující studentské přístupy k obnově památkového objektu a zároveň metody práce Ústavu památkové péče, trendy ve vzdělávání v oboru ochrany kulturního dědictví

Documents

BibTex


@proceedings{BUT146150,
 author="Ivo {Boháč} and Jan {Hrubý} and Alexandra {Leharová} and Emil {Adamec}",
 title="Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy",
 annote="sborník výstavy a konference na téma budoucnosti významného vilového objektu města Brna, prezentující studentské přístupy k obnově památkového objektu a zároveň metody práce Ústavu památkové péče, trendy ve vzdělávání v oboru ochrany kulturního dědictví",
 address="Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče",
 chapter="146150",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče",
 year="2017",
 month="december",
 publisher="Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče",
 type="conference proceedings"
}