Publication detail

Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017

PALACKÝ, J. DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. KUBÍNOVÁ, Š. HORÁKOVÁ, E. JENČKOVÁ, B. NOVÁK, J.

Original Title

Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017

Czech Title

Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017

Language

cs

Original Abstract

Přednáška se uskutečnila v rámci sympozia specifického výzkumu 2018 uspořádaného na FA VUT v Brně 12.2.2018. Obsahem prezentace byly výsledky mapování oblasti studentů, studentského života a absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až do roku 2017. Byly prezentovány průběh a výsledky badatelské činnosti první a druhé etapy řešení výzkumného projektu.

Czech abstract

Přednáška se uskutečnila v rámci sympozia specifického výzkumu 2018 uspořádaného na FA VUT v Brně 12.2.2018. Obsahem prezentace byly výsledky mapování oblasti studentů, studentského života a absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až do roku 2017. Byly prezentovány průběh a výsledky badatelské činnosti první a druhé etapy řešení výzkumného projektu.

Documents

BibTex


@misc{BUT145822,
 author="Jiří {Palacký} and Kateřina {Dokoupilová Pazderková} and Šárka {Kubínová} and Eva {Šimara} and Barbora {Jenčková} and Jakub {Novák}",
 title="Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017",
 annote="Přednáška se uskutečnila v rámci sympozia specifického výzkumu 2018 uspořádaného na FA VUT v Brně 12.2.2018. Obsahem prezentace byly výsledky mapování oblasti studentů, studentského života a absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až do roku 2017. Byly prezentovány průběh a výsledky badatelské činnosti první a druhé etapy řešení výzkumného projektu.",
 address="Fakulta architektury VUT v Brně",
 chapter="145822",
 howpublished="online",
 institution="Fakulta architektury VUT v Brně",
 year="2018",
 month="february",
 publisher="Fakulta architektury VUT v Brně",
 type="lecture"
}