Patent detail

Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F. GALVÁNKOVÁ, L. BERANOVÁ, D.

Patent type

Patent

Abstract

Popisuje se způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty, kdy se ke směsi cementu nebo páleného vápna nebo vápenné vody nebo plastifikační přísady pro stavební hmoty nebo jejich směsi a vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů přidá tanin v množství 1 x 10-3 kg až 3 x 102 kg na 1000 kg vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů obsahujících zbytkový amoniak za vzniku nerozpustné amonné soli. Zbytkový amoniak je ve formě reakčních produktů čpavkového skluzu přítomen ve vedlejších energetických produktech, zejména pak popílku, z procesu konverze NOx na dusík a vodu. Reakcí taninu a amoniaku, který je v bazickém prostředí hydratovaného pojiva vytěsněný z amonné soli, vzniká nerozpustná sloučenina, bez negativního vlivu na průběh hydratace pojivového systému. Směsi připravené způsobem podle vynálezu jsou využitelné převážně ve stavebnictví, v oblasti nakládání se sekundárními surovinami z průmyslu a energetiky, které obsahují nežádoucí zbytkový amoniak.

Keywords

stabilizace; amoniak; vedlejší energetické produkty

Patent number

307018

Date of registration

04.10.2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně