Publication detail

MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU

Original Title

MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU

Czech Title

MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možností stanovení součinitele přestupu tepla a tlakové ztráty v trubce se šroubovou drážkou pomocí počítačového modelování. Pro jeden demonstrativní případ jsou sestrojeny výpočtové sítě a provedeny simulace stacionárního a nestacionárního laminárního proudění a také stacionárního turbulentního proudění s různými modely turbulence. Výsledky simulací jsou vzájemně srovnány a diskutovány.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá možností stanovení součinitele přestupu tepla a tlakové ztráty v trubce se šroubovou drážkou pomocí počítačového modelování. Pro jeden demonstrativní případ jsou sestrojeny výpočtové sítě a provedeny simulace stacionárního a nestacionárního laminárního proudění a také stacionárního turbulentního proudění s různými modely turbulence. Výsledky simulací jsou vzájemně srovnány a diskutovány.

BibTex


@inproceedings{BUT14451,
 author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
 title="MODELOVÁNÍ PŘESTUPU TEPLA A TLAKOVÉ ZTRÁTY V TRUBCE SE ŠROUBOVOU DRÁŽKOU",
 annote="Příspěvek se zabývá možností stanovení součinitele přestupu tepla a tlakové ztráty v trubce se šroubovou drážkou pomocí počítačového modelování. Pro jeden demonstrativní případ jsou sestrojeny výpočtové sítě a provedeny simulace stacionárního a nestacionárního laminárního proudění a také stacionárního turbulentního proudění s různými modely turbulence. Výsledky simulací jsou vzájemně srovnány a diskutovány.",
 address="Technická univerzita vo Zvolene",
 booktitle="XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.",
 chapter="14451",
 institution="Technická univerzita vo Zvolene",
 year="2004",
 month="january",
 pages="27",
 publisher="Technická univerzita vo Zvolene",
 type="conference paper"
}