Product detail

Lehčený cihelný střep pomocí alternativních lehčiv

ZACH, J. SOKOLÁŘ, R.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o funkční vzorek cihelného střepu o vysoké porozitě a nízké hodnotě součinitele tepelné vodivosti. Tento střep je určený především pro výrobu tepelněizolačních tvarovek pro obvodové zdivo v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Pro přípravu tohoto střepu jsou využity alternativní suroviny (druhotné průmyslové suroviny – z recyklace lněných výrobků (odprach z recyklace lnu) a z výroby organických kyselin (Vuppor, Výzkumný ústav petrochemický Prievidza)).

Keywords

cihelný střep, keramika, lehčivo

Create date

20.12.2017

Location

VUT v Brně, Fakulta stavební

www

Documents