Publication detail

Experimentální měření LTE na 450 MHz

MLÝNEK, P. FUJDIAK, R. MAŠEK, P. HOŠEK, J.

Original Title

Experimentální měření LTE na 450 MHz

Czech Title

Experimentální měření LTE na 450 MHz

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje možnost využití frekvence 450 MHz pro automatizaci trafostanic a především se zamě-řuje na výsledky reálného měření v konkrétní oblasti pro různé scénáře. Podrobně se zaměřuje i na porov-nání s frekvencí 800 MHz a možnosti penetrace budov těchto frekvencí.

Czech abstract

Příspěvek popisuje možnost využití frekvence 450 MHz pro automatizaci trafostanic a především se zamě-řuje na výsledky reálného měření v konkrétní oblasti pro různé scénáře. Podrobně se zaměřuje i na porov-nání s frekvencí 800 MHz a možnosti penetrace budov těchto frekvencí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT144135,
 author="Petr {Mlýnek} and Radek {Fujdiak} and Pavel {Mašek} and Jiří {Hošek}",
 title="Experimentální měření LTE na 450 MHz",
 annote="Příspěvek popisuje možnost využití frekvence 450 MHz pro automatizaci trafostanic a především se zamě-řuje na výsledky reálného měření v konkrétní oblasti pro různé scénáře. Podrobně se zaměřuje i na porov-nání s frekvencí 800 MHz a možnosti penetrace budov těchto frekvencí.

",
 booktitle="Sborník konference CIRED 2017",
 chapter="144135",
 howpublished="electronic, physical medium",
 number="1",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--10",
 type="conference paper"
}