Patent detail

Zařízení k provádění detekce rozměrových a tvarových vad plynule litých předlitků

SEDLÁK, P. TOFEL, P. MAJZNER, J. HOLCMAN, V. GRMELA, L. PINDOR, L. HERMANN, R.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká zařízení k provádění detekce rozměrových a tvarových vad plynule litých předlitků, projevujících se například kosoúhlostí stěn, vborcení nebo vyborcení jejich povrchu a podobně, které při následném zpracování plynule litých předlitků způsobují výskyt lokálních vad.

Keywords

litý sochor, vady, nehomegenity, laserová triangulace, identifikace

Patent number

30487

Date of registration

14.03.2017

Owner

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, Staré Město, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www