Publication detail

Širokopásmové obvody, technológie a systémy

Original Title

Širokopásmové obvody, technológie a systémy

Language

sk

Original Abstract

Monografia je určená odborníkom pracujůcim v oblasti UWB senzorov, širokopásmových technológií a systémov.

BibTex


@book{BUT143674,
 author="Pavol {Galajda} and Martin {Kmec} and Alena {Galajdová} and Martin {Liptaj}",
 title="Širokopásmové obvody, technológie a systémy",
 annote="Monografia je určená odborníkom pracujůcim v oblasti UWB senzorov, širokopásmových technológií a systémov.",
 address="Technická Univerzita v Košicích",
 chapter="143674",
 howpublished="print",
 institution="Technická Univerzita v Košicích",
 year="2016",
 month="january",
 pages="1--303",
 publisher="Technická Univerzita v Košicích",
 type="book"
}