Publication detail

Extinguishing agents and their ecotoxicity assessment

FOJT, P. ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. JABANDŽIEVOVÁ, B.

Original Title

Extinguishing agents and their ecotoxicity assessment

Czech Title

Hasební prostředky a jejich ekotoxikologické hodnocení

English Title

Extinguishing agents and their ecotoxicity assessment

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

Fires could have a negative impact on the environment not only through the production of many toxic products of burning like PAHs, PCDDs, PCDFS, CO etc. but also through application of modern fire extinguishing agents, especially foams based on surfactants. In the fight against fires air mechanical extinguishing foams are often used, which are available in several basic modifications, i.e. protein foam agents, synthetic foam agents and alcohol resistant foam agents. Penetration of these substances into the environment causes water and soil contamination and disruption of waste water treatment processes. Our work is focused on the evaluation of effects of the most frequently used extinguishing agents on selected aquatic and terrestrial organisms via ecotoxicity tests.

Czech abstract

Požáry mohou mít negativní dopad na životní prostředí nejen produkcí mnoha toxických produktů hoření jako PAH, PCDD, PCDFS, CO atd., Ale také prostřednictvím reziduí moderních hasebních prostředků, zejména pěn na bázi povrchově aktivních látek. V boji proti požárům se často používají mechanické hasicí pěny, které jsou dostupné v několika základních modifikacích, tj.proteinová pěnidla, syntetická pěnová činidla a pěnová činidla odolná proti alkoholu. Penetrace těchto látek do životního prostředí způsobuje kontaminaci vody a půdy a narušení procesů čištění odpadních vod. Naše práce je zaměřena na hodnocení účinků nejčastěji používaných hasiv na vybrané vodní a suchozemské organismy pomocí testů ekotoxicity.

English abstract

Fires could have a negative impact on the environment not only through the production of many toxic products of burning like PAHs, PCDDs, PCDFS, CO etc. but also through application of modern fire extinguishing agents, especially foams based on surfactants. In the fight against fires air mechanical extinguishing foams are often used, which are available in several basic modifications, i.e. protein foam agents, synthetic foam agents and alcohol resistant foam agents. Penetration of these substances into the environment causes water and soil contamination and disruption of waste water treatment processes. Our work is focused on the evaluation of effects of the most frequently used extinguishing agents on selected aquatic and terrestrial organisms via ecotoxicity tests.

Keywords

extinquishing agents, ecotoxicity tests

Released

20.11.2017

Publisher

Portugese Chemical Society

Location

Porto

ISBN

978-972-752-228-6

Book

Book of Abstracts of the 18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry towards an Infinite Environment

Edition

1

Edition number

1

Pages from

296

Pages to

296

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT143341,
 author="Helena {Zlámalová Gargošová} and Pavel {Fojt} and Barbora {Jabandžievová}",
 title="Extinguishing agents and their ecotoxicity assessment
",
 annote="Fires could have a negative impact on the environment not only through the production of many toxic products of burning like PAHs, PCDDs, PCDFS, CO etc. but also through application of modern fire extinguishing agents, especially foams based on surfactants. In the fight against fires air mechanical extinguishing foams are often used, which are available in several basic modifications, i.e. protein foam agents, synthetic foam agents and alcohol resistant foam agents. Penetration of these substances into the environment causes water and soil contamination and disruption of waste water treatment processes. Our work is focused on the evaluation of effects of the most frequently used extinguishing agents on selected aquatic and terrestrial organisms via ecotoxicity tests.",
 address="Portugese Chemical Society",
 booktitle="Book of Abstracts of the 18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry towards an Infinite Environment",
 chapter="143341",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Portugese Chemical Society",
 year="2017",
 month="november",
 pages="296--296",
 publisher="Portugese Chemical Society",
 type="abstract"
}