Publication detail

IMAPS a inovační technologie v montážní mikroelektronice

Original Title

IMAPS a inovační technologie v montážní mikroelektronice

Czech Title

IMAPS a inovační technologie v montážní mikroelektronice

Language

cs

Original Abstract

Je podánpřehled a výklad poslání IMAPS v souvislosti se zaváděním moderních inovačních technologií

Czech abstract

Je podánpřehled a výklad poslání IMAPS v souvislosti se zaváděním moderních inovačních technologií

BibTex


@misc{BUT143026,
 author="Ivan {Szendiuch}",
 title="IMAPS a inovační technologie v montážní mikroelektronice",
 annote="Je podánpřehled a výklad poslání IMAPS v souvislosti se zaváděním moderních inovačních technologií",
 address="PBT Rožnov p.R.",
 chapter="143026",
 howpublished="online",
 institution="PBT Rožnov p.R.",
 year="2017",
 month="june",
 publisher="PBT Rožnov p.R.",
 type="lecture"
}